Yasin Kahyaoğlu kimdir? - ednews.net

2 Aralık, Cuma

(+994 50) 229-39-11

Yasin Kahyaoğlu kimdir?

Kültür A- A A+
Özgeçmiş
 
01.01.1956 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 1975 yılında Ş.Urfa İmam-Hatip lisesini bitirdi. 1978 yılında Şam’da bir yıl Arapça dil öğrenimi gördü. 1982 yılında Mısır el-Ezher Üniversitesi Usulu’d-din fakültesini bitirdi.
 
1983–1989 yılları arasında S.Arabistan Eğitim Bakanlığında, Riyad ve Cidde şehirlerinde orta öğretimde öğretmenlik yaptı. Askerlik görevini yapmak üzere 1989 yılında Türkiye’ye döndü.
 
1993 yılında Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Arapça okutmanı olarak atandı. 1995 yılında Harran Üniversitesinde Yüksek lisansını tamamladı. 1998 yılında Arap Dili ve Belağatı dalında doktora tezini tamamladı. 1999 tarihinde Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde açılan Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı öğretim üyeliğine Yrd. Doç. olarak atandı ve aynı bölüme Anabilim Dalı Başkanı oldu.
 
2002 yılında; Cambridge Üniversitesi “Faculty of Dıvınıty” öğretim üyelerinden T.J. WİNTER’ın davetlisi olarak araştırma amacıyla İngiltere’ye gitti. Ayrıca; Almanya, Hollanda, Belçika, Ürdün ve Sudan gibi ülkeleri gezdi.
 
Halen Harran Üniversitesi-Şanlıurfa İlahiyat Fakültesinde Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalında öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. Yasin KAHYAOĞLU, evli ve dört çocuk babasıdır.
 
 A- Kitap Çalışmaları
 
1.                   El-Hikemu’l-Muntaşira minel İsneyn İlel Aşere, (Arapça) Konya 1996
 
2.                   Arap Atasözleri (Arapça) Şanlıurfa 1999
 
3.                   Vesaya Hulefa’ir-Raşidin, (Arapça) Şanlıurfa 2000
 
4.                   Seçme Hadislerde Emir ve Tavsiyeler, Şanlıurfa 2001
 
5.                   Dört Halifenin Tavsiyeleri, Şanlıurfa 2002
 
6.                   Harici Edebiyatı, Uysal Yay. Konya 2003
 
7.                   Eyyuhe’t-Talib’u-l Müslim (Arapça) Ş.Urfa 2008
 
 8.        Dini Nasihatler (çeviri), Şanlıurfa 1994
 
9          Kız İsteme ve Düğün Adabı (çeviri), Uysal Yay. II. Baskı, Konya 1997
 
10.        El-Akidet’u-Tahaviyye (çeviri), Şanlıurfa 2002
 
11.        İslam’da Seyahat Adabı (çeviri), Şanlıurfa 2002
 
12.                    Arapça’da İ’rab Sanatı (Cümle tahlili) (çeviri), Şanlıurfa 2002
 
B- Türkçe Makaleleri
 
1-       “İslam Birliği Açısından Arapçanın Önemi”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:1995 Sayı: I, Şanlıurfa
 
2-       “Rasulullah’ın Şairi Hassan b. Sabit’in Hayatı ve Şiirleri”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:1996 Sayı: II, Şanlıurfa
 
3-       “Harici Şair Kateri b. El-Fucae Hayatı ve Şiirlerinde İşlediği Konular”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2000 Sayı: VI, Şanlıurfa
 
4-       “Hariciler’de Hitabet Sanatı ve Meşhur İki Hatip”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003, Cilt: XI, Sayı: 5, Şanlıurfa
 
5-       “Ebu’l-Abbas El-Muberrid’in Hayatı, İlmi Şahsiyeti ve el-Kamil adlı Eseri”, Nüsha - Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: III, Sayı: 10, Güz 2003, Ankara
 
6-       “Arap Dilinde Tağlib Sanatı ve Örnekleri”, Nüsha - Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: III, Sayı: 11, Güz 2003, Ankara
 
7-       “İsa B. Ali El-Bolevi'nin Hayatı Ve "El-Geredi" Nispeti Üzerine Bir Tespit, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003, Cilt: XI, Sayı: 6, Şanlıurfa
 
8-   Yabancı Dil Öğreniminde Yaş Faktörü, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 14, Şanlıurfa
 
9-   “Mardin'in Ömerli İlçesinde Kullanılan Bazı Atasözleri”, (Prof. Dr. Adnan Demircan ile Birlikte), Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 16, Şanlıurfa
 
10-   “Arap Dili Fonetiği ve Telaffuz Problemi”, Nüsha - Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: VI, Sayı: 20, Kış 2006, Ankara
 
C- Arapça Makaleleri
 
1-        “Silahü’l-iman”, et-Terbiyetu’l-İslamiyye, yıl: 32, sayı: 11, Mayıs 1994 (zilhicce- 1414) Bağdat
 
2-       “Nezratü’l mümin fi halli’l-meşakil”, et-Terbiyetu’l-İslamiyye, yıl: 33, sayı: 2, Şubat 1995 (ramazan–1415) Bağdat
 
3-       “Fadlü’l-Ulama ve mesuliyyetuhum”, et-Terbiyetu’l-İslamiyye, yıl: 33, sayı: 6, Şubat 1996 (ramazan–1416) Bağdat
 
4-       “Ehemmiyyetü Lugati’l-Arabiyye fi Vahdeti’l-Müslimin”, el-Mecelle, yıl: 1993, Sayı: 704 Londra
 
5-       “Alemiyetu’l-İslam ve Devru’d-duat”, el-Âlem, yıl: 10, sayı: 488, 1993 Londra
 
---------------------------
 
 
Telefon: 00 90 536 821 63 45
 
Adres:
 
Dr. Yasin Kahyaoğlu
 
Harran Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
 
Şanlıurfa - Türkiye

EDNews.netMetinde hata varsa, onu not alıp Ctrl + Enter tuşuna basarak bize gönderin.

EurasiaDiary © İçeriğin yayınlanması için hiperlink kullanılmalı.

Bizi takip edin:
Twitter: @EurasiaTurk
Facebook: EurasiaTurkiye
Telegram: @eurasia_diary


Загрузка...