Yeni araştırmanın sonuçları kadınların özel sektöre katılmasını gerektiriyor | Eurasia Diary - ednews.net

22 Haziran, Salı


Yeni araştırmanın sonuçları kadınların özel sektöre katılmasını gerektiriyor

Toplum A- A A+
4 Aralık 2018 - Araştırmalar gösteriyor ki, kadınlar ekonomide eşit şekilde yer edebilirlerse, 2025 yılında küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) 26 oranında artarak 12 milyar dolar düzenleyebilir. Ancak maalesef, dünyadaki kadınların sadece yüzde 50'si şu anda çalışıyor ve bu oran çalışabilecek erkeklerin yüzde 77'sine karşılık geliyor. Bugün Bakü'deki Park Inn Otelindeki sunumda, özel sektörde cinsiyete duyarlı değerlendirme araştırmasının sonuçları açıklandı. Cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik potansiyelini geliştirmek için özel sektörün rolü üzerinde kurulan bu araştırma, Azerbaycan'da küresel tendensiyalarla büyük benzerlikleri ortaya koyarak, özellikle kadınların özel sektörde karşılaştığı zorlukları ve fırsatları analiz eder ve belirli tavsiyeler ileri sürüyor.
 
Son 5 yılda, Azerbaycan'da işlerinde çalışan kadın sayısında önemli bir artış olmuştur. Böylelikle, 2012-2017 döneminde kadın girişimcilerin sayısı iki kat artarak 143 bine ulaştı. Bununla birlikte, özel sektördeki cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına hala büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda Azərbaycanınn yasama tabanında, sağlık ve eğitim sisteminde cinsiyet eşitliği alanında önemli ilerlemelere temin edilmiştir, özel sektörün gelişimini hızlandırmak için devlet tarafından bir çok etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam olarak eşitlenmesinin sağlanmasında bazı zorluklar vardır. Dünya istatistiklerine baktığımızda, kadınların yaygın çalışma ile daha çok meşgul oldukları da görülüyor, fakat erkeklere oranda onlar en az 2.5 kat daha fazla ücretsiz ev işleri ile meşgul olduğu bir halde, yine de erkeklere göre kadın emeğinin karşılığının ortalama 23 Faizin daha az ödenmiş olduğu açıktır. Azerbaycanda ise, işte öyle mevcut küresel trendlərə uygun olarak, kadın ve erkeklerin sektörler ve meslekler üzere dağılımı, ücretsiz ev işlerinin orantısız dağılımı, iş yerinde ayrı seçiklik ve bu gibi diğer sorunlar gözlenmektedir.
 
Cinsiyet durumunun değerlendirilmesine dair yapılan çalışmanın başlıca amacı kadınların özel sektörde katılımını etkileyen faktörleri belirlemek, aynı zamanda kadınların ekonomik alanda yetkilerinin genişletilmesi, ekonomide katılımı ve özellikle formal istihdam imkanlarının artırılması yönünde faaliyet gösteren hükümet kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının çabalarına katkıda bulunmak olup . Değerlendirmenin temel görevleri kadınların iş imkanlarından yararlanması, iyi iş yerleri ile temin edilmesi ve özel sektörde başarılı bir kariyer kurmasının önleyen cinsiyet temelli etkenleri saptayıp analizler etmekten ibaret olup. Aynı zamanda, erkeklerin özel sektörün ekonomisine katılımını etkileyen cinsiyete duyarlı faktörler analiz edilmiştir.
 
Mevcut araştırma Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi (AQUPDK), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Rasyonel Kalkınma uğruna Kadınlar Cemiyeti (RİQC) ve İsviçre Büyükelçiliği'nin ortaklaşa emeği, organizasyonu ve profesyonel onun bilgisi sayesinde. Araştırma İsviçre İşbirliği Ofisi Azerbaycan'daki Temsilciliği aracılığıyla İsviçre hükümeti tarafından maddi destek almıştır, hem de BM Kalkınma Programı ve BM Nüfus Fonu'nun mali yardım hesabına gerçekleştirilmiştir. Amerikan Ticaret Odası AmCham Azerbaycan rapor sunumunun ortağı olarak hareket etmiştir. Raporun tam sürümü, UNDP'nin resmi web sitesinde, araştırma ve raporlama bölümünde mevcuttur.
 
150 kişiden fazla uluslararası örgüt, devlet kurumu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve medya temsilcileriyle bir araya getiren tanıtım töreninde ayrıca savunmasız kadınların refahı ve toplumda rolünün artırılmasına yönelik yeni bir projenin başladığı da beyan edilmiştir. "Güney Kafkasya'da kadınların ekonomik yetkilerinin artırılması" adlı yeni bölgesel proje BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların yetkilerinin Artırılması Kurumu tarafından Kafkasyada idare edilir. Azerbaycan'da, proje İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ve Avusturya Kalkınma Ajansı'nın mali desteği ile BM Kalkınma Programı ve Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi tarafından ortaklaşa yapılacaktır.

Metinde hata varsa, onu not alıp Ctrl + Enter tuşuna basarak bize gönderin.

EurasiaDiary © İçeriğin yayınlanması için hiperlink kullanılmalı.

Bizi takip edin:
Twitter: @EurasiaTurk
Facebook: EurasiaTurkiye
Telegram: @eurasia_diary


Загрузка...