UABF'in Üst Düzey Politik Forum beyanatı BM'e sunulacak | Eurasia Diary - ednews.net

14 Aralık, Cumartesi


UABF'in Üst Düzey Politik Forum beyanatı BM'e sunulacak

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) ile danışma statüsüne sahip olan Uluslararası Avrasya Basın Fonu'nun (UABF) yazılı raporu, New York'ta düzenlenen BM`in Sürdürülebilir Kalkınmaya dayalı Üst Düzey Politik Forumu'nun (ÜDPF 2019) yedinci oturumu sırasında sunulacak.

Toplum A- A A+

ÜDPF 2019 “İnsanların Kapasite, İçerme ve Eşitlik Kapasitesinin Arttırılması” konusuna adanacaktır. Her yıl geniş çapta tartışılan SKH 17 (amaçlar için ortaklık) ile birlikte, SKH 4 (kaliteli eğitim), SKH 8 (layıklı emek ve ekonomik büyüme), SKH 10 (eşitsizliği azaltma), SKH 13 (iklim değişikliğine karşı mücadele) ve SKH 16 (barış, adalet ve etkili kurumlar) iyice incelenecektir.

Eurasia Diary`e göre rapor şimdi, ECOSOC Sivil Toplum Ağı`nın resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Raporda, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için ortak eylemin önemi vurgulanmaktadır. Açıklama, dünyada yaşanan savaşlar, etnik ve dini ihtilaflar, bölgesel ihtilaflar ve terör saldırıları, ekonomik krizlerin ve ekolojik felaketlerin toplumun eşit ve sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan etkisi nedeniyle ortaya çıkan durumu yansıtıyor.

Kamuya yapılan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan savaşının, Dağlık Karabağ ihtilafının sonuçları; Dağlık Karabağ ve yedi diğer bölgenin işgali ve ayrıca Azerbaycan'daki 1,2 milyon insanın yaşadığı topraklardan zorla çıkmasına neden olması açık bir şekilde vurgulanıyor. Ayrıca açıklamada, işgal edilmiş bölgelerdeki yıkılan mülkler, şehirler ve ekolojik felaket hakkında gerçek bilgiler var. Sonuç olarak, Beyanname, çatışmalara adil bir çözüm, işgal altındaki bölgelerin kurtarılması, tüm mülteciler ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler için eşit şartların yaratılması ve sürdürülebilir kalkınma ve barış için küresel bir ortaklığın kurulması çağrısında bulunuyor.

Yayınlanan açıklamanın tam metnini sunuyoruz:

Ekonomik ve Sosyal Konsey 2019 oturumu için belirlenen "İnsanların Yaşam Şartlarının Artırılması, Dahil Olma ve Eşitliğin sağlanması" konusu, bu yönde kaydedilen ilerlemenin belirlenmesi için 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni uygulama sürecinde yoksul insanların özel ihtiyaçlarına çözüm bulma önceliklerini belirlemek için uluslararası tartışmada önemli bir nokta var. 2015 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin benimsenmesiyle, dünya eşitsizlik ve kısa süreli kalkınmaya yol açan ve nihayetinde istikrarsızlığa yol açan eşitsizlik sorununu çözme zamanının geldiği kabul edilmiştir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin kabul edilmesinden bu yana yaklaşık 4 yıl geçmiş ve gezegenimizin ülkeler ve ülkeler arasında sürdürülebilir kalkınmasına yönelik yeni tehditlere yol açan ekonomik ve sosyal eşitsizliklere dürüst yaklaşma zamanı gelmiştir.

Uluslararası Avrasya Basın Fonu (UABF), 1992 yılında, “Evde Barış, Ülkede Barış, Dünyada Barış” sloganıyla, küresel barışı, eşit ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden uzun vadeli bir amaç için kurulan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşundan bu yana, UABF bölgesel, eski Sovyet, Asya ve Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerini genişletti; Birleşmiş Milletler, ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu, Uluslararası Basın Enstitüsü, Uluslararası Barış Bürosu, Azerbaycan'da faaliyet gösteren çeşitli yabancı diplomatik misyonlar ve uluslararası kuruluşlar, hükümet ve sivil toplum kuruluşları ile iyi ilişkiler kurdu.

UABF, savaştan zarar görmüş bölgelerde yaşayan nüfusun hassas bölümünü, özellikle de kadınlar ve çocukları, aynı zamanda maden mağdurları, mülteciler ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin topluma entegre olmaları, haklarını ve fırsatlarını teşvik etmeyi, onları desteklemek için çeşitli insani, sosyal, medya ve eğitim projelerinin hazırlanması üzerinde çalışıyor. Şu anda UABF beş ana alanda faaliyet göstermektedir: Medya ve Sivil Toplum Gelişimi; Barışın sağlanması ve Çatışmaların Çözümü; Toplumsal gelişim; Mülteciler / ülke içinde yerinden olmuş kişiler ve Eğitim.

Her insanın Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunması gerektiğine inanıyoruz. Siyasi liderler, araştırmacılar, sivil toplum grupları ve gençler de dahil olmak üzere dünya genelinde milyonlarca insan, Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 17 küresel hedef belirlemeye çalışacak ve böylece herkesin güzel bir geleceğe ulaşmak için birlikte çalışabilmesini sağlayacak. Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin eşit haklarını içeren eşitsizlik sorununu ele almak önemlidir. Bugün savaşların, etnik ve dini çatışmaların, bölgesel anlaşmazlıkların ve terör saldırılarının, ekonomik krizlerin ve ekolojik felaketlerin toplumun eşit ve sürdürülebilir kalkınması üzerinde doğrudan etkisi olduğu tarihi bir dönemdir. Dünyadaki 50'den fazla ülkedeki 65 milyondan fazla insan çatışmaların yanı sıra savaşların, ekonomik ve çevresel risklerin neden olduğu ciddi felaketlerin bir sonucu olarak evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Çoğu durumda, bu insanların yaşam, eğitim ve çalışma hakları ihlal edilir ve bu da onları gelişim sürecinden alı koyuyor.

Azerbaycan soykırım ve işgale maruz kalan ülkelerden biridir. Sonuç olarak, bugün Azerbaycan'da 1,2 milyondan fazla mülteci ve ülke içinde yerlerinden olmuş kişiler yaşamaktadır. Sadece 1989'da Sovyet Ordusu'nun yardımıyla yaklaşık 300.000 Azerbaycanlı Ermenistan'dan sınır dışı edildi. Azerbaycan nüfusunun bugün 10 milyona ulaştığı göz önüne alındığında, mülteci ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin sayısı diğer ülkelere göre çok daha fazladır. 1988-1993 yıllarında Ermeni kuvvetleri Azerbaycan topraklarının % 20'sini Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi bölgeyi işgal etti. Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerinde 900'den fazla yerleşim binası ve toplam 9.1 milyon metrekarelik alan, 4 376 sosyal ve kültürel tesis, 7 bin kamu binası, 2389 sanayi ve tarım tesisi, 1025 okul, 855 anaokulu, 4 sanatoryum ve rekreasyon kompleksi , 798 sağlık kurumu, 927 kütüphane, 1.510 kültür kurumu, 598 haberleşme tesisi, 40 binden fazla müze sergisi yerle bir edildi. Mülkiyet hakkı, bir milyondan fazla insanın barışçıl ve sürdürülebilir koşullarda yaşama hakkı ciddi şekilde ihlal edildi. Tarım, altyapı, sanayi ve tarihi mirasın geri kazanılması ve barışçıl yollarla barışın sağlanması için işgal altındaki bölgelerin tahrip edilmesi en kısa sürede durdurulmalıdır. Uluslararası toplum, yaklaşık 30 yıl süren bu duruma daha fazla dikkat etmelidir. Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarından derhal ve koşulsuz olarak çekilmesini talep eden dört BM Güvenlik Konseyi kararına (822, 853, 874 ve 884) rağmen, Ermenistan, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun çözümü ve Güney Kafkasya bölgesinde eşit gelişim için çok önemli olan bu kararları görmezden geliyor.

Üye Devletlerin “Hiç kimse unutulmadı” konusundaki taahhüdü, eşitsizlikle mücadele etmek ve her insanın sesini duymak için herhangi bir ayrımcılık biçimini açıkça belirlememizi ve ortadan kaldırmamızı gerektiriyor. Eğitim ve istihdama eşit erişim de dahil olmak üzere tüm insanların temel haklardan yararlanmaları önemlidir. Bu anlamda sivil toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının rolü çok önemlidir. Beraberliğin sağlanmasında geleneksel olmayan mesleki eğitime, özellikle kızları, kadınları, mültecileri, yerlerinden olmuş kişileri ve engelli kişileri teşvik etmeye öncelik verilmelidir.

Bunu etkilemek için alınacak stratejiler, kültürel, coğrafi ve çevresel değişimlerin yanı sıra yoksulluk ve cehalet gibi sorunları da dikkate almalıdır. Ayrıca, gençlerin karar alma süreçlerine entegrasyonunu destekleyen projeler üzerinde çalışmamız gerekiyor. Ayrıca mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin eşit haklarını korumak için daha güçlü kuruluşlara ihtiyacımız var. Daha önce ve yeni ortaya çıkan mülteciler ile ülke içinde yerinden olmuş kişiler arasında hiçbir ayrım yapılmamalıdır. Bu kişilerin hakları ulusal ve uluslararası düzeyde korunmalıdır.

Sonuç olarak, Uluslararası Avrasya Basın Fonu, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in "İnsanların İmkanlarının  Geliştirilmesi, Dahil Olma ve Eşitlik" konulu kilit konulardaki oturumunda eşitliğin geliştirilmesinde sivil toplumun rolü ve katılımına yönelik ortak bir yaklaşıma dayanan somut teklifler ve beyin fırtınası için önemli bir platformdur. “Evde Barış, Ülkede Barış, Dünyada Barış” sloganıyla oluşturulan Uluslararası Avrasya Basın Fonu, dünyadaki dengesizlik ve eşitsizlik döneminde ekonomik, sosyal ve politik gelişme ile ilgili eşitsizlik sorununun var olduğunu kabul ediyor. Sivil toplumun, dünyanın en zor şartlarında yaşayan insanların gerçeğin sesi olması için hükümetlerle ortaklık kurarak sivil toplumun rolünü tarafsız bir yaklaşımla tanıtmak için birlikte çalışma zamanı gelmiştir. Bu nedenle uluslararası topluluğu, BM kurumlarını, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarını çatışmaların adil bir şekilde çözülmesine ve işgal altındaki bölgelerin kurtarılmasına daha fazla önem vermeye, ayrıca tüm mültecileri ve ülke içinde yerlerinden olmuş kişilere eşit koşullar, sürdürülebilir kalkınma ve barışçıl bir ortam yaratmak için küresel bir ortaklık kurmaya çağırıyoruz. Birleşmiş Milletler Üst Düzey Sürdürülebilir Kalkınma Politik Forumu'nun (ÜDPF 2019) yedinci oturumu BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) liderliğinde yapılacak. Toplantı 9 Temmuz Pazartesi`nden, 15 Temmuz 2019 Çarşamba gününe kadar sürecek. Yıllık Üst Düzey ECOSOC oturumu çerçevesinde 16 Temmuz Perşembe, 18 Temmuz 2019 tarihlerinde üç günlük bakanlık düzeyinde bir toplantı yapılacak.

YSSF 2019 için Gönüllü Ulusal Yaklaşım'a (GUY) 47 ülke katılacak. Bu ülkeler 2019'da ilk kez katılacak: Küba, Kongo, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Svaziland, Fiji, Gana, Gana, İzlanda, Irak, İsrail, Kazakistan, Kuveyt, Cezayir, Bosna Hersek, Burkina Faso, Kamboçya, Fas, Lesoto, Lihtenştayn, Moritanya, Mauritius, Moğolistan, Nauru, Yeni Zelanda, Umman, Pakistan, Palau, Ruanda, Saint Lucia, Sırbistan, Güney Afrika, Doğu Timor, Tonga, Tunus, Türkmenistan, İngiltere, Tanzanya ve Vanuatu.

Ayrıca Azerbaycan, Şili, Guatemala, Endonezya, Filipinler, Sierra Leone ve Türkiye  GUY'ı ikinci kez sunacak.

Eurasia Diary

Metinde hata varsa, onu not alıp Ctrl + Enter tuşuna basarak bize gönderin.

EurasiaDiary © İçeriğin yayınlanması için hiperlink kullanılmalı.

Bizi takip edin:
Twitter: @EurasiaTurk
Facebook: EurasiaTurkiye


Загрузка...