"AŞIK VEYSEL 125, NESİMİ 650 YAŞINDA" - Gökhan Güler | Eurasia Diary - ednews.net

26 Haziran, Çarşamba


"AŞIK VEYSEL 125, NESİMİ 650 YAŞINDA" - Gökhan Güler

Uzman görüşü A- A A+

Türk Dünyası’nın UNESCO’su olarak kabul edilen Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY bu yıl 25’inci kuruluş yıldönümünü kutlamaktadır.

TÜRKSOY, Türk Kültürüne büyük hizmetleri geçmiş Türk Dünyası’nın kültür hazineleri olarak kabul edilen şair, sanatçı, yazar ve düşünce insanlarımızı tüm dünyaya tanıtabilmek için çok büyük emekler harcayarak her yıl sayısız etkinlik ve programlar düzenlemeye devam ediyor.

TÜRKSOY 2019’u Âşık Veysel ve İmâmeddin Nesîmî yılı olarak ilan etti. Doğumunun 125’inci yılında ünlü Türk Ozan Âşık Veysel Şatıroğlu ve doğumunun 650’inci yılında Azerbaycanlı ünlü şair İmâmeddin Nesîmî, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, TÜRKSOY ve TC Kültür Bakanlığı’nın ortak organizasyonu ile KKTC’de de anılıyor. Öncelikle bu konuda tüm emekleri geçenleri kutlamak gerek…

Her yönüyle zengin ve köklü bir kültür yapısına sahip olan Anadolu, yetiştirdiği ozanlar, sanatçılar, şair ve düşünce insanları ile Türk Dünyasının haklı gururu olmuştur. Toplumun sesi olan ozanlar, yaşadıkları dönemin insana ve dünyaya bakışını yansıtarak zamanlarının kültür taşıyıcıları olmuşlardır.
Ozanlar halkımızın yaşadıklarından ilham alarak, onlara saz ve sözleriyle hayat veren bilge kişilerdir. Milletimizin sahip olduğu değerleri deyişlerinde dile getirerek gönüllerde taht kuran Âşık Veysel (Şatıroğlu) bu geleneğinin asrımızdaki en önemli temsilcilerinin başında gelir.


Âşıklık geleneğinin Anadolu’daki son büyük temsilcisi ve Türk Dünyasının ortak değerlerinden biri olabilme mertebesine erişen Âşık Veysel, Anadolu ve tüm Türk Dünyası’na ışık saçmıştır. Şiirlerinde, sevgiyi, saygıyı, kardeşliği, hoşgörüyü, barışı, iyiliği, dürüstlüğü, affediciliği, çalışkanlığı ve birliği öğütleyerek, arkasında ölmez eserler bırakmıştır.
İmâmeddin Nesîmî de Âşık Veysel gibi Türk Edebiyatı’nın evrensel kültüre armağan ettiği emsalsiz değerlerinden biridir. Azerbaycan doğumludur. Nesimi, 14’üncü yüzyılda Azerbaycan Türkçesi ile yazmış olduğu coşkulu ve lirik şiirleri ile kendisinden sonra gelenlere de örnek olmuştur.


Hayatının ilk dönemlerinde Hakk’ı, aşkı, doğru yolu arayan Nesîmî, bu dönemde Celâleddîn-i Rûmî’nin etkisi altında kalmıştır. Eserlerinde hakkı, adaleti, iyiliği ve güzelliği ön plana çıkarmıştır. Tasavvufî bir coşku ile Arapça, Farsça ve Türkçe söylediği şiirleriyle divanlar doldurmuştur.


Fuzûlî gibi büyük bir şairin üzerinde önemli etkileri olmuş, Kanunî Sultan Süleyman da O’nun meşhur bir gazeline nazire yazmıştır.
Nesîmî, sâdece yaşadığı dönemin değil, bütün Türk edebiyatının da en usta şairlerindendir. Özgün gazelleriyle klasik Türk edebiyatının müstesna ozanlarından olup, çağdaşlarıyla kıyaslanmayacak kadar başarılı ve aruz veznini kullanmada da bir o kadar mahirdir.


Klâsik Türk şiirinin kuruluş ve gelişmesine katkısı en üst düzeyde olan ozanlarımızdandır. Önceleri Hüseynî mahlasını kullanırken, Fazlullah-ı Hurûfî’ye bağlandıktan sonra Nesîmî mahlasını kullanmaya başlamıştır. Nesîmî, Hurufilik düşüncesinin Anadolu’daki en ateşli taraftarı ve en coşkulu ozanı olmuştur.

İmâmeddin Nesîmî, son derece acıklı ölümüyle de Türk milletinin gönlünde silinmez izler bırakmıştır. Türk ve Fars diliyle tertip ettiği iki divanından başka bir divançe oluşturacak kadar da Arap diliyle yazdığı şiirleri vardır.
Âşık Veysel ve İmâmeddin Nesîmî’yi bir köşe yazısı içerisine sığdırabilmek takdir edersiniz ki imkânsızdır. TÜRKSOY’un 2019’u Âşık Veysel ve İmâmeddin Nesîmî yılı olarak ilan etmesi münasebetiyle bende karınca kararınca bugünkü köşe yazımı farkındalık yaratmaya yönelik olarak bu konuya ayırdım…
Türk Dünyasının kültür hazinelerinden Âşık Veysel’i doğumunun 125’inci ve İmâmeddin Nesîmî’yi de doğumunun 650’inci yıldönümlerinde büyük bir sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz…
Sonuç olarak; yeni nesilleri geleceğe hazırlarken onlara tarih ve kültürümüze geçmişte ışık tutmuş olan ortak değerlerimizi öğretmeyi de ihmal etmemeliyiz. Geçmişte vermiş oldukları eserlerle geleceğimize ışık tutmuş olan Türk Dünyası’nın tüm ortak değerlerine hep birlikte hem sahip çıkma hem de gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuz olduğunu unutmamalıyız!

Metinde hata varsa, onu not alıp Ctrl + Enter tuşuna basarak bize gönderin.

EurasiaDiary © İçeriğin yayınlanması için hiperlink kullanılmalı.

Bizi takip edin:
Twitter: @EurasiaTurk
Facebook: EurasiaTurkiye


Загрузка...